Moleküler Biyoloji ve Genetik lisans programı ingilizce hazırlık sınıfı hariç 4 yıllık (8 yarıyıl) eğitim-öğretim programını içermektedir. Moleküler biyoloji ve genetik modern yaşam bilimlerinin ana disiplinlerinden biri olup yaşayan tüm organizmalarda normal ve hastalık koşulları altında meydana gelen olayların moleküler temelini ve mekanizmlarını aydınlatmayı amaçlamaktadır. Moleküler biyoloji ve genetikteki temel çalışmalar, DNA üzerinde yer alan genlerin RNA’ya ve RNA’larında fonksiyonel ürünler olan proteinlere nasıl dönüştürüldüğünü kapsamaktadır. Enzimler, yapısal proteinler ve transport (taşıma) proteinleri gibi binlerce protein hücresel sistemlerdeki ana yapı taşları ve efektör molekülleri oluşturmaktadır. 1953 yılında DNA ikili sarmal yapısının J. Watson ve F. Crick tarafından keşfi başta olmak üzere DNA şifresinin çözümlenmesi, rekombinant DNA teknolojisi, monoklonal antikorlar, transgenik üretimler ve genom düzenlenmesi gibi birçok önemli buluş son yılda biomedikal alanda devrim niteliğinde gelişmelere olanak sağlamıştır.

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü birçok bilimsel disiplini bir araya getirerek ve modern teknolojileri kullanarak moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya ve biyoinformatik gibi alanlardaki anahtar sorulara cevap aramaktadır. Bölümümüzün disiplinler arası işbirliğine dayalı yaklaşımı temel biyoloji, tıp, besin endüstrisi ve farmasötik bilimler gibi çeşitli alanlarda önemli bir birleşme noktası sağlayacaktır. Teorik dersler, öğrencilerin aktif olarak rol alacağı laboratuvar dersleriyle desteklenecektir.

Çalışma Olanakları:

Programdan mezun olacaklar kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektörde istihdam edilebileceklerdir. Bu kurum ve kuruluşlar arasında ilaç şirketleri ve biyoteknolojik araştırma ve üretim yapılan kurumlar, Çevre ve Orman Bakanlığı, Tarım Bakanlığı, Tüp Bebek Merkezleri, Hastaneler ve Tanı Laboratuarları, Hıfzısıhha Enstitüleri, Adli Tıp, TÜBİTAK, Özel araştırma merkezleri, Teknoparklar gibi kurum ve kuruluşlar yer almaktadır.  Moleküler biyoloji ve genetik bölümünden mezun olan öğrencilerin önemli bir kısmı doktora ve doktora sonrası araştırmalarına devam ederek akademik kariyeri seçmekte ve gerek ulusal gerek uluslararası üniversitelerde öğretim üyesi olarak çalışmaktadırlar. Eğitim dili İngilizce olduğundan, mezunlarımız yurtdışında, ABD ve Avrupa Birliği ülkelerinde bulunan firmalarda da çalışabileceklerdir. Mezunlarımızın çalıştıkları kuruma ve uzmanlıklarına bağlı olarak ar-ge ve proje tasarımı gibi çeşitli sektörlerde çalışabileceklerdir.