Doç. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU

 Prof. Dr. Sevil DİNÇER İŞOĞLU

Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2006 

(Washington Üniversitesi, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği, 2003)

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2000

Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya, 1998

Araştırma Alanı: Biyomühendislik ve Doku Mühendisliği

Yrd. Doç. Dr. İsmail Alper İŞOĞLU

 Yrd. Doç. Dr. İsmail Alper İŞOĞLU

Post-Doktora: Michigan Üniversitesi, Biyoloji ve Malzeme Bilimi, 2015

Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik, 2009

Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2004

Lisans: Ankara Üniversitesi, Kimya Mühendisliği, 2000

Araştırma Alanı: Biyomalzemeler ve Biyomühendislik

Yrd. Doç. Dr. Aysun ADAN

Yrd. Doç. Dr. Aysun ADAN

Post-Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2015 (Mart-Ağustos)

Doktora: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2015

(Medical University of South Carolina, Hollings Cancer Center, 2013-2014)

Yüksek Lisans: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2009

Lisans: Ege Üniversitesi, Biyoloji, 2006

Araştırma Alanı: Kanser Moleküler Biyolojisi

 

Yrd. Doç. Dr. Mona El KHATİB

 Yrd. Doç. Dr. Mona El KHATİB

Post-Doktora: Pediyatrik Hematoloji ve Onkoloji Bölümü, Hannover Tıp Üniversitesi, 2012-2014

Doktora: Hannover Tıp Üniversitesi, 2012

Yüksek Lisans: Amerikan Beyrut Üniversitesi, Biyoloji, 2009

Lisans: Amerikan Beyrut Üniversitesi, Biyoloji, 2007

Araştırma Alanı: Kanser Biyolojisi ve Transjenik Fare Modelleri

Yrd. Doç. Dr. Sebiha ÇEVİK KAPLAN

 Yrd. Doç. Dr. Sebiha ÇEVİK KAPLAN

Doktora: University College Dublin (UCD), İreland, 2011

Lisans: Haliç Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2005

Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar

Yrd. Doç. Dr. Zenmei OHKUBO

Yrd. Doç. Dr. Y. Zenmei OHKUBO

Post-Doktora: University of Illinois at Urbana-Champaign (2006- ) Rutgers University (2004-2006)

Doktora:  University of Michigan, Ann Arbor, Farmasötik Kimya, 2000

Yüksek Lisans: Kyoto University, Biyofizik, 1993

Lisans: The University of Tsukuba, Biyoloji, 1991

Araştırma Alanı: Biyofizik, Biyokimya, Biyoinformatik, Yapısal Biyoloji

  Arş. Gör. Berrak ALBOSTAN

   Yüksek Lisans: Abdullah Gül Üniversitesi, Biyomühendislik, (2016- )

    Lisans: Bilkent Üniversitesi, Moleküler Biyoloji ve Genetik, 2015

    Araştırma Alanı: Genetik Hastalıkların Moleküler Mekanizmaları ve Nadir Hastalıklar, Kanser