Moleküler Biyoloji ve Genetik

Moleküler biyoloji ve genetik modern yaşam bilimlerinin ana disiplinlerinden biri olup yaşayan tüm organizmalarda normal ve hastalık koşulları altında meydana gelen olayların moleküler temelini ve mekanizmlarını aydınlatmayı amaçlamaktadır. Moleküler biyoloji ve genetikteki temel çalışmalar, DNA üzerinde yer alan genlerin RNA’ya ve RNA’larında fonksiyonel ürünler olan proteinlere nasıl dönüştürüldüğünü kapsamaktadır. Enzimler, yapısal proteinler ve transport (taşıma) proteinleri gibi binlerce protein hücresel sistemlerdeki ana yapı taşları ve efektör molekülleri oluşturmaktadır. 1953 yılında DNA ikili sarmal yapısının J. Watson ve F. Crick tarafından keşfi başta olmak üzere DNA şifresinin çözümlenmesi, rekombinant DNA teknolojisi, monoklonal antikorlar, transgenik üretimler ve genom düzenlenmesi gibi birçok önemli buluş son yılda biomedikal alanda devrim niteliğinde gelişmelere olanak sağlamıştır.

Moleküler biyoloji ve genetik bölümü birçok bilimsel disiplini bir araya getirerek ve modern teknolojileri kullanarak moleküler biyoloji, genetik, mikrobiyoloji, hücre biyolojisi, biyokimya ve biyoinformatik gibi alanlardaki anahtar sorulara cevap aramaktadır. Bölümümüzün disiplinler arası işbirliğine dayalı yaklaşımı temel biyoloji, tıp, besin endüstrisi ve farmasötik bilimler gibi çeşitli alanlarda önemli bir birleşme noktası sağlayacaktır.


Moleküler Biyolog Ne Yapar?

Genel olarak, moleküler biyolog hücre ve moleküler biyolojideki bilimsel sorulara cevap bulmak için moleküler teknikleri kullanan bir bilim insanı olarak tanımlanmaktadır. Tipik olarak, moleküler biyologlar birkaç yıl boyunca süren yoğun bir eğitim sürecinden geçmekte ve bu alanda yetkili olan enstitütü/üniversitelerden yüksek lisan ve/veya doktora derecesini almaktadırlar. Moleküler biyolog olmanın ardındaki en önemli etken merak etmek ve bilimsel hipotezler kurarak bu hipotezleri kanıtlamaya veya çürütmeye çalışmaktır. Bu sayede çeşitli biyolojik sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını anlamaya yardımcı olmaktadırlar. Çoğu kez, insan gibi daha gelişmiş ve kompleks organizmalardaki moleküler olayları aydınlatabilmek amacıyla basit model organizmalar ( bakteri, maya, sinekler ve kurtlar) kullanılmaktadır. Günümüzde ise, moleküler biyologlar memeli hücre hatları, mutant fare modelleri gibi gelişmiş memeli sistemlerini kullanarak temel ve tıbbi açıdan önemli sorulara çözüm bulabilmektedirler. Dolayısıyla, moleküler biyologlar toplumsal ve sağlık sistemimiz açısından oldukça önemli yere sahiptirler.