2017

Yusuf Baran, Araştırmacı. Meme kanseri hedefli, daha kalıcı, ph hassasiyetli ikili parçalı, birden fazla fonksiyonlu misel yapılı nano taşıyıcılar geliştirilmesi ve bunların canlı dışında etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK. 2017-2020.

Yusuf Baran, Araştırmacı. Meme kanseri tedavisi için özgün birden fazla fonksiyonlu ve hedefli nano taşıyıcılar geliştirilmesi ve bunların canlı içinde ve dışında etkilerinin araştırılması. TÜBİTAK. 2017-2020.

Berrak Albostan, Araştırmacı. Silya ve Silya Hastalıklarında Muhtemel Rolü olan SMC1 Geninin SilyaBiyogenezindeki Rolünün Araştırılması, BAP, FYL-2017-100, 2017-2018.

Mona El Khatib, Yürütücü, Akut Miyeloid Lösemi ile Savaşmak için Hedgehog ve Otafaji Yolaklarının İnce Ayarı, TÜBİTAK, 216S319, 2017-2019.

S. Dinçer İşoğlu, Yürütücü, “Antikanser ajan yükleme ve salım amacıyla, farklı özelliklerde misel nanotaşıyıcıların hazırlanması, karakterizasyonu ve kanser hücreleri üzerinde in vitro etkinliklerinin incelenmesi”, AGÜ-BAP, 2017-2019.

S. Dinçer İşoğlu, Yürütücü, “Meme Kanseri Hedefli, Kararlılığı Arttırılmış, İki Bölgeden pH’ya Duyarlı, İlaç Konjuge, Çok Fonksiyonlu Misel Nanotaşıyıcıların Geliştirilmesi ve in vitro Etkinliklerinin Belirlenmesi”, TÜBİTAK1001-116R057, 2017-2019.

Sebiha Cevik, Yürütücü, Silya ve Silya Hastalıklarında Muhtemel Rolü olan SMC1 Geninin SilyaBiyogenezindeki Rolünün Araştırılması, BAP, FYL-2017-100, 2017-2018.

Y. Ohkubo, Yürütücü, Zar Yüzeyindeki Dış Kaynaklı Tenezler için Model İnşa Etme. AGU-BAP, 2017- 2018.

2016

Aysun Adan, Yürütücü, Resveratrol’ün Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü, TUBITAK, 315S248, 2016-2018.

Aysun Adan, Yürütücü, Yabani ve Mutant Fms-Benzeri Tirozin Kinaz 3 (FLT3)’ ü İfade Eden Yüksek Riskli Akut Miyeloid Lösemi Hücrelerinde ve Primer Hasta Örneklerinde Flavonoid Fisetin’in Anti-Lösemik Etkisinin Araştırılması, TÜBİTAK, 140442, Under evaluation.

Aysun Adan, Yürütücü, Resveratrol’ün FLT3+ Akut Miyeloid Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü, AGU-BAP, 66, 2016-2017.

Aysun Adan, Yardımcı Araştırmacı, Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi, Eczacıbaşı Holding, 2015-2016.

Aysun Adan, Araştırmacı, Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi, AGU-BAP, 2015-2017.

Yusuf Baran, Danışman, Resveratrol’ün Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Terapötik Potansiyeli ve Resveratrol Tarafından Tetiklenen Apoptozda Seramid Metabolizmasının Rolü. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2016-2018.

Yusuf Baran, Danışman, siRNA Taşıyıcısı Olarak Farklı Moleküler Mimarilerde Poli(katyon)ların RAFT Polimerizasyonu ile Sentezi ve In Vitro İncelenmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,2016-2018.

Yusuf Baran, Yürütücü, Ph+ Akut Lenfoblastik Lösemide Yeni Bir Tedavi Yaklaşımı; Sfigozin Kinaz Sinyal Yolağının Hedeflenmesi. Eczacıbaşı Holding, 2015-2016.

Yusuf Baran, Yürütücü, Kronik miyeloid lösemi hastalarında JAK-STAT sinyal ileti yolağı genlerinin ekspresyon düzeyleri ve klinik seyire etkileri. Güven Hastanesi, 2015-2016.

Yusuf Baran, Danışman, pH cevaplayabilen PEG-peptid konjugatı bazlı antikanser ilaç taşıyıcı sistemleri geliştirilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2013-2016.

Mona El Khatib, Yürütücü, Kolanjiyokarsinoma ile Savaşmak için Hedgehog ve Otafaji Yolaklarının İnce Ayarı, AGÜ-BAP, TAB-2016-67, 2016-2018.

Sebiha Çevik, Yürütücü, C.Elegans Kinesin8KLP13 proteinin siliopati hastalık genlerle ilişkilerinin araştırılması siliopati hastalıklarının moleküler mekanizmasının araştırılması, BAP, TAB-2016-68, 2016-2016.

2015

Aysun Adan, Bursiyer, Yeni Tanı ve Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hastalarında Bioaktif Sfingolipid Genlerinin Ekspresyon ve Protein Düzeyleri ve Klinik Seyire Etkileri, TÜBİTAK, 111S392, 2012-2015.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Apigeninin kronik miyeloid lösemi kök hücreleri üzerinde ki etkilerinin belirlenmesi: Mekanistik bir yaklaşım. Erciyes Üniversitesi, 2014-2015.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Quercetinin Kml Kök Hücreleri Üzerine Sitotoksik Etkilerinin Moleküler Düzeyde İncelenmesi. Erciyes Üniversitesi, 2015-2016.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Kolon kanseri; HT-29, HCT-116, RKO hücre hatlarının in-vitro koşullarda mezenkimal kök hücre ile tedavi seçeneğinin araştırılması. İstanbul Üniversitesi, 2014-2015.

Yusuf Baran, Yürütücü, Yeni tanı ve dirençli kronik miyeloid lösemi hastalarında bioaktif sfingolipid genlerinin ekspresyon ve protein düzeyleri ve klinik seyire etkileri. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,2012-2015.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Atasal ve Tirozin Kinaz İnhibitörü İmatinib Dirençli Kronik Miyeloid Lösemi Hücre Dizisi K562’ye anti-STAT5A siRNA Uygulamalarıyla Genom Geneli mRNA ve miRNA Ekspresyon Profillerinin Çıkartılması. Ege Üniversitesi, 2013-2015.

2014

Aysun Adan, Araştırmacı, Deneysel Alerjik Rinit Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2014.-BAP, 2012-2014.

Yusuf Baran, Danışman, Deneysel Olarak Oluşturulan Bronşiolitis Obliterans Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2012-2014.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Deneysel Alerjik Rinit Tedavisinde Mezenkimal Kök Hücrenin Yeri. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2014.

2013

Aysun Adan, Araştırmacı, Nilotinibin  Endotel Hücre Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi-BAP, 2012-2013

Aysun Adan, Araştırmacı, anti-STAT5A’nın Parental ve Imatinib Dirençli İnsan K562 Kronik Miyeloid Lösemi Hücreleri’nde mRNA ve miRNA Genom Kapsamlı Ekspresyon Seviyelerine Etkisi. Ege University-BAP, 2012-2013.

Yusuf Baran, Araştırmacı ,Akut lenfoblastik lösemi hücrelerinde FoxM1 inhibitörü, siomycin A ile deksametazonun kombine uygulanmasının olası sinerjistik, apoptotik etkilerininbelirlenmesi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2013.

Yusuf Baran, Araştırmacı ,Gen Terapi, Fotobiyomodulasyon ve Ultrasound Uygulamalarının Ortodontik Nedenli Kök Rezorpsiyonu Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi, Erciyes Üniversitesi, 2012-2013.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Nilotinibin  Endotel Hücre Fonksiyonu Üzerindeki Etkisi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2012-2013.

Yusuf Baran, YürütücüKronik Miyeloid Lösemide Biyoaktif Sfingolipidlerin Terapötik Potansiyelleri. Türkiye Bilimler Akademisi, 2010-2013.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, Antibakteriyel, çift katmanlı yara örtü malzemelerinin hazırlanması, karakterizasyonu ve antibakteriyel özelliklerinin incelenmesi, YTÜ Kapsamlı Araştırma Projesi, 2011-07-04-KAP05, 2011-2013.

2011

Yusuf Baran, Yürütücü, Kafeik Asit Fenil Ester ve Gosipolün Akut Lenfoblastik Lösemi Hücreleri Üzerine Apoptotik Etkilerinin Moleküler Düzeyde Belirlenmesi .Türk Hematoloji Derneği, 2011-2012.

Yusuf Baran, Araştırmacı, p53 Tümör Baskılayıcı Gen Aktivitesinin Redoks Regülasyonu. Avrupa Birliği (Cost Aksiyonu), 2008-2011.

Yusuf Baran, Yürütücü, Hormona Dirençli Prostat Kanseri Hücrelerinde Dosetaksel ve Seramidin İndüklediği Apoptozizde Seramid Genlerinin ve Ürünlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2010-2011.

Yusuf Baran, Yürütücü, Moleküler Hedefli Ajan Uygulanan Kronik Miyeloid Lösemi Hücrelerinde Dirençlilik Mekanizmaları, Etkinleştirilen Sinyal İleti Yolları ve Dirençliliğin Geri Çevrilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu,2008-2011.

Sevil Dinçer İşoğlu, Pirincipal Investigator, Synthesis, Characterization of PVP-b-PEG (Polyvinylpyridine-b-poly(ethyleneglycol methylether methacrylate)) as potential DNA or drug carriers by RAFT polymerization, TUBITAK, 110T570, 2010-2011.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, RAFT yöntemiyle potansiyel DNA taşıyıcısı olarak PVP-b-PEG (polivinilpiridin-b-poli(etilenglikol metileter metilakrilat)) kopolimerlerinin sentezi ve karakterizasyonu, TÜBİTAK Hızlı Destek Programı, 2010-2011.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, RAFT Yöntemiyle N-(2-Hidroksipropil) Metakrilamid(HPMA)-Vinilpiridin (VP) Kopolimerinin Sentezi ve Karakterizasyonu, YTÜ-Yüksek Lisans Projesi, 2011-2012.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Leishmaniasise Karşı Aşı Geliştirilmesinde Polimerlere Dayalı Yeni Bir Yaklaşım: Lipofosfoglikan (Lpg)-Polimer Konjugatları, TÜBİTAK, YTÜ, Biyomühendislik, ,  2008-2011.

2010

Yusuf Baran, Araştırmacı, Lipid Dokulardan Elde Edilen Kök Hücre Yardımı İle Osteogenez Distraksiyonu; Tavşan Tibiasında Deneysel Çalışma. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2009-2010.

Yusuf Baran, Araştırmacı, Biyolojik-Kimyasal Reaksiyonların Benzetimi İçin Monte Carlo Teknikleri. TÜBİTAK (Türkiye-İtalya İkili İşbirliği Projesi), 2010-2012.

Yusuf Baran, Yürütücü, Meme Kanserinin Tedavisinde Kullanılan Farklı Antikanser Ajanların Tetiklediği Apoptotik Yolaklar Üzerine Seramid Metabolizması Genlerinin Etkileri. Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu, 2008-2010.

Yusuf Baran, Yürütücü, Resveratrol Uygulanan Akut ve Kronik Myeloid Lösemi Hücrelerinde Tetiklenen Kanser Sinyal İleti Yolakları, Etkinleştirilen Hücre Ölüm Mekanizmaları ve Bu Mekanizmalar Üzerine Seramid Metabolizması Genlerinin Etkileri. Türk Hematoloji Derneği , 2008-2010.

Sevil Dinçer İşoğlu, Yürütücü, Antisens Oligonükleotid Taşıyıcısı Olarak Farklı Özelliklerde Polimerik Yapıların Tasarımı, Sentezi, Karakterizasyonu ve Tümör Hücrelerine Antisens Oligonükleotid Aktarımı, TÜBİTAK Kariyer Programı, 107T864, 2008-2010.

2008

Yusuf Baran, Araştırmacı, Farklı Kanser Tiplerine Model Hücre Hatlarında İlaç Dirençlilik Mekanizmalarının Moleküler Yöntemlerle İncelenmesi ve Geri Çevrilmesi. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, 2006-2008.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Biyomedikal Teknolojide Doku Mühendisliği-TissueBiomed, TÜBİTAK 105T509, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2006-2008.

Yusuf Baran, Yürütücü, STI571 Uygulanan Duyarlı ve Dirençli K562 Hücrelerinde İlaç Dirençliliği ve Programlı Hücre Ölümlerinden Sorumlu Genlerin Ekspresyon Düzeylerinin Belirlenmesi. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, 2008-2009.

2006

Yusuf Baran, Araştırmacı, İmatinib Mesilat uygulanan kronik myeloid lösemi hücre hatlarında çoklu ilaç dirençlilik mekanizmaları. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2002-2006.

2005

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Restenoz`un Önlenmesi İçin Düz Kas Hücre Proliferasyonunun İnhibisyonu, TÜBİTAK 104S334, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2005-2007.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Hücreye Gen Aktarımı için Taşıyıcı Tasarımı ve Hücre Kültür Uygulamaları, TÜBİTAK, 101T188, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD, 2002-2005.

2004

Yusuf Baran, Araştırmacı ,Meme Kanseri Tedavisinde Kullanılan Antikanser Ajanlara Gelişen Dirençlilik Mekanizmaları ve İlaç Hedefleme. T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı, 2000-2004.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Kendi Çapraz Bağlanan Tepkin Epoksi-Anhidrit Makromoleküllerinin Tasarımı, Sentezi, Özellikleri, TÜBİTAK, 146, 2002:1-57, Hacettepe Üniversitesi, Biyomühendislik ABD,  2002-2004.

2003

Yusuf Baran, Araştırmacı, Kan Kültürlerinde MDR1 Gen İfadesinin Moleküler Yöntemlerle Belirlenmesi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2000-2002.

Sevil Dinçer İşoğlu, Araştırmacı, Nanomalzeme Oluşumu için Faj Gösterim Tekniği ile İnorganiklere Spesifik Peptidlerin Belirlenmesi, USA/ARO-DURINT, Washington Üniversitesi, Seattle, ABD, 2002-2003.